Yong Sheng 2nd Season นิรันดร์กาล ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

1-11 Yong Sheng (Immortality) นิรันดร์กาล ภาค 1 ภาค 2 อนิเมะ จ 11/9/66 Yong Sheng S2 – 11

อนิเมะ จ. 4/9/66, นิรันดร์กาล ภาคที่ 2 – 11

Yong Sheng 2nd Season นิรันดร์กาล ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

เรื่องราวเกิดในมิติหนึ่งที่ไม่มีบันทีกอยู่ในประวัติศาสตร์ เล่าผ่านสำนักอวี่ฮว่าซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสำนักเซียน ราชวงศ์ต้าหลีซึ่งอยู่ใต้ปกครองของสำนักอวี่ฮว่ามีประชากรมนุษย์หลายพันล้านคน ทุกปีจะส่งเครื่องราชบรรณาการทั้งสมบัติและมนุษย์ที่มากความสามารถมาให้สำนักอวี่ฮว่า นักพรตที่ถูกฝึกฝนขึ้นมารวมไปถึงสมบัติที่ถูกสร้างขึ้นจากสำนักอวี่ฮว่านี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงสำหรับเรื่องราวของแดนมายาแห่งน21

You Might Be Interested In

Other Channels