The Ordinary Road EP.1-36 2023 ตอน ล่าสุด ซับไทย

ดูซีรี่ย์จีน ดูย้อนหลัง เริ่อง The Ordinary Road 2566 ซับไทย
เรื่องย่อ ซีรี่ย์จีน The Ordinary Road 2566 เป็นทนายความฝึกหัดของ
สำนักงานกฎหมาย Rongke เขาและช ยี่หนาน,จัว นา และจู ขึ้น ซิน ซึ่งเช่ามานึก
งานกับหรงเคอในเวลาเดียวกัน พบกับความสับสนเมื่อพวกเขาเช่าไปในที่ทำชาน
เป็นครั้งแรก ในระหว่างการฝึกงานพวกเขาต้องเผชิญกับคำาคอมมิชชั่นการที่องร้อง
ประเภทต่างๆ ในรานะทนายความฝึกหัด พวกเขา ไม่สามารถดำเนินการที่องร้อง
ตามที่ลูกความมอบหมาย หรือกำหนดทิศทางและกลยทธ์ในการคำเนินคดีได้ แต่
พวกเขาทุกมีความตั้งใจเดิมที่จะเคารพกฎหมายและเครียมเอกสารและให้เค่า
แนะนำสำหรับการดำเนินคดีแต่ละครั้งอย่างมีสติ ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นไม่เพียง
แต่ในที่ทำางานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวด้วย วิธีจัดการกับความสัมพันธ์กับพอ
แม่ก็เหนื่อยเช่นกัน ในท้ายที่สุด ภายใต้คำแนะนำและความช่วยเหลือจากหลานหง
และตู้เฟยหยู หันส่วนอาวุโสของสำนักงานกฎหมาย และหลังจากสื่อสารกับพ่อแม่
อย่างตรงไปตรงมา พวกเขาก็เดิบโตขึ้น

You Might Be Interested In