Shi Kong Zhi Xi ศึกอัศวินทะลุมิติ ตอนที่ 1-9 ซับไทย

Shi Kong Zhi Xi ศึกอัศวินทะลุมิติ

เมื่อพลังงานสั่นคลอน เกิดรอยแยกระหว่างโลกและต่างโลก เป็นเส้นทางให้เหล่ามอนสเตอร์มิติอื่นบุกสู่โลก กลุ่มคนผู้มีคุณสมบัติพิเศษตามลิขิตของโชคชะตาลุกขึ้นสู้ปกป้องโลกของพวกเขาเพื่อยับยั้งการรุกรานของพวกมัน

You Might Be Interested In