Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม ซับไทย

ในสมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานเล่าขานว่ามีหนังสือเกี่ยวกับเทพโบราณซึ่งครอบคลุมประเด็นทางเทคนิคมากมาย รวมถึงวิธีการผลิตอาวุธของเทพเจ้าที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีพลังทำลายล้างทุกสิ่ง ผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนั้นปกครองคนทั้งชาติ Shaonian Jinyiwei ตามรายงานในสมัยโบราณ เทพได้กำหนดให้ราชวงศ์เก็บหนังสือไว้เป็นเครื่องหมายแสดงความยอมรับในการปกครองของตน

You Might Be Interested In