Feng Ling Yu Xiu การผจญภัยของเฟิงหลิงและยวี่ซิ่ว ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Feng Ling Yu Xiu การผจญภัยของเฟิงหลิงและยวี่ซิ่ว

Feng Ling Yu Xiu, Soulmate Adventure, Spirit Wind Elegance, การผจญภัยของเฟิงหลิงและยวี่ซิ่ว

เรื่องย่อ: มีข่าวลือในโลกแห่งการต่อสู้ว่าหญิงสาวผมขาวลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆ จอมโจรเฟิง หลิงเอ๋อ เธอแข็งแกร่งมากจนปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้หลายคนไม่สามารถเอาชนะเธอได้ ตัวตนของหญิงสาว แหล่งที่มาของพลังของเธอ และอิทธิพลของเธอที่มีต่อโลก ล้วนก่อให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่สาธารณชน แต่ เฟิง หลิงเอ๋อร์ และหญิงสาวผมขาวชื่อ ไป่หยูซิ่ว ไม่เคยสนใจเรื่องนี้ พวกเขาเดินทางไปทั่วโลกด้วยความเพลิดเพลิน

แหล่งที่มา: Feng Ling Yu Xiu

You Might Be Interested In