Exception โคลนปีศาจ ตอนที่ 1 – 8 จบแล้ว

เรื่องราวของมนุษย์โลกที่ต้องออกจากดาวโลกเพื่อมาตั้งรกรากใหม่บนดวงดาวที่ชื่อว่า ดาวเคราะห์  X-10 ดาวเคราะห์ที่ต้องมาปรับสภาพใหม่เพื่อให้มีสภาพที่เหมาสมกับการดำลงอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ แต่แล้วกลุ่มสำรวจที่ได้รับภารกิจที่ต้องมาปรับสภาพดวงดาว ทั้งหมด 5 ชีวิต ที่ต้องได้รับการโคลนนิ่งจากเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อ หนึ่งในลูกเรือคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากคลื่นระบบสุริยะทำให้หนึ่งในลูกเรือทีมสำรวจจากการโคลนนิ่งโดยเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติขัดข้องทำให้เขากลายเป็นครึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์อีกต่อไปได้ เรื่องราววายป่วงก็เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าสิ่งนี้หันมาทำร้ายลูกเรือคนอื่น จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

You Might Be Interested In